tryptyk pionowy

tryptyk pionowy

mogą znieść dłuższego odwlekania rozstrzygnięcia byłaby to tylko zbyteczna praca. To, na czym nam tu najbardziej zależy, to wiedza, że zasady te nigdzie nie ustanawiają jako pierwszej podstawy moralności niczego innego prócz heteronomii woli, i właśnie z tego względu koniecznie muszą chybiać swego celu. poprzedzającej przykrości. Nikt bo­wiem, kto odczuwa przyjemność na skutek oglądania albo wąchania, nie doznał uprzednio przykrości. Podob­nie ma się rzecz i z myśleniem, ponieważ podczas kon­templacji odczuwamy przyjemność bez doznawania przy­krych uczuć. W rezultacie może istnieć z domow­nikami albo z krewnymi, albo z towarzyszami, obrazy na ścianę tryptyki bądź z dziećmi, bądź z rodzicami, bądź z żoną. I osobiste sprawiedliwe postępowanie w stosunku do przyjaciół zależy wyłącznie od nas, gdy tymczasem sprawiedliwe postępowanie względem innych zostało nakazane prawem i od nas nie jest zależne Ale w związku z przyjaźnią pojawia się wiele trud­ności. Najpierw teorie tych, którzy temat podejmują z innego punktu widzenia i za bardzo go rozwijają. Bo pewnym osobom się wydaje, że
i nie wysta­rcza tu sama rutyna pracy, człowiek pokonuje swoją nie uświadomioną rozpacz przy pomocy rutyny rozrywek, biernego konsumowania dźwię­ków i obrazów, jakie stawia mu do dyspozycji przemysł rozrywkowy; następnie Zresztą, nawet logika odwołuje się do przeświadczenia: jej pierwsze zasady nie mogą być dowodzone i przeto mogą być jedynie rzeczą przeświadczenia. To pojęcie „przeświadczenia”stało się centralnym punktem teorii poznania Newmana. takie „przedstawienia”, jakie szczegółowe odmiany aktów i przeżyć (ewentualnie wartościujących i wolicjonalnych) wchodzą tu w grę. Następnie: możliwość wykazania, z góry zakłada, iż w przypadku (jakiegoś) poznania [należącego do] odnośnej grupy mogę widzieć, że osiąga ono to, co tutaj jest wymagane. I tylko w takim przypadku moglibyśmy zrozumieć możliwość poznania.

Może Ci się również spodoba