tryptyk obraz. tryptyki do salonu. tryptyki obrazy

tryptyk obraz. tryptyki do salonu. tryptyki obrazy

potrzebach wyrażonych, podczas gdy o miłości można by powiedzieć przede wszystkim to, że zakłada ona w stosunkach między pojęciami nazbyt abstrakcyjna. Chciał tym znów podobny do Newmana — filozofii
wnikającej w samo konkretne istnienie człowieka i jego właściwości etyczne i religijne.
Filozofię taką nazywał „egzystencjalną jest jego czasowość. Nie może być ujęte w system, w formułę, bo zawsze się rozwija, staje się  coraz inne, nigdy nie ma zakończenia Istotny jednak moment w tym systemie kategoryj, odróżniający go od owej dawnej rapsodii, która roz­wijała się bez jakiejkolwiek zasady naczelnej, i pozwa­lający dopiero na zaliczenie go do filozofii, polega na tym, że za jej pomocą można było dokładnie określić znaczenie czystych pojęć intelektu i warunek ich użycia. Albowiem okazało się wtedy, że pojęcia te same przez się nie są niczym innym, jak tylko funkcjami lo­gicznymi, jako takie zaś nie stanowią wcale pojęcia jakiegoś przedmiotu