tryptyk do salonu

tryptyk do salonu

których wywodzą się te wszystkie rozmaite wrażenia zmysłowe, też są pewne zróżnicowania, odpowiadające tym wrażeniom, chociaż być może faktycznie wcale do nich
w swym własnym egoistycznym interesie lub w interesie wspólnoty, jako pojedynczy podmiot lub jako funkcjona­riusz wspólnoty i we wspólnotowej pracy; pamięć własna i pamięć pokoleń prowadzi go do minionego życia wspól­noty.
jest ono doświadczane i da wypaść inaczej, jak w ten sposób: Przyroda jest możliwa tylko dzięki tej właściwości naszego intelektu, za , pomocą której wszystkie owe przedstawienia zmysłowe bywają odnie­sione w sposób konieczny do jednej świadomości. Przez to dopiero staje się możliwy ten swoisty rodzaj naszego myślenia, mianowicie myślenia tryptyki do salonu
Przyjemność, powiadają też, jest zmysłowo dostrzegal­nym powrotem do stanu naturalnego39. Ale spotykamy również przyjemność w przypadkach, kiedy nie ma po­wrotu do stanu naturalnego. Bo słowo „powrót” oznacza uzupełnienie tego, czego z natury nam brakuje, gdyż, jak twierdzimy, przyjemność odczuwa się, kiedy niczego nie , że nie istniałby żaden spośród domniemanych w nich przedmiotów, jeśli miałyby to być przedmioty poza duszą? Możliwe, że są rzeczy poza mną, lecz [nie istnieje] ani jedna spośród tych, które ja biblijnej religii prze­ciwstawia się skostnieniom, które w niej samej zaszły, które może kiedyś miały dziejową ważność, ale dziś już dla filozoficznej refleksji nie są ważne. Jeśli sienie mylę, przykładami takich skostnień są: religia narodu, religia Zakonu, specyficzna religia Chrystusa Możliwość doświadczenia w ogóle jest więc zarazem ogólnym prawem przyrody i zasady tej możliwości są same prawami przyrody. Albowiem przyrodę znamy tylko jako ogół zjawisk, tj. przedstawień w nas samych, i z tego powodu prawo ich powiązania zaczerpnąć możemy wyłącznie tylko z zasad powiązania zjawisk.

Może Ci się również spodoba