obrazy ścienne nowoczesne

obrazy ścienne nowoczesne

rozważań i cech właściwych przyjaźni wydaje się, że przyjaciele częściowo mają przeciwne in­teresy, częściowo podobne.
Przyjaźń ta bowiem w pewnym sensie istnieje przez podobieństwo, a nie bezwzględnie. Albowiem być ko­chanym i kochać to są dwie różne rzeczy, dzięki czemu człowiek raczej sam dla siebie jest przyjacielem w tym sensie, w jakim przedstawiliśmy człowieka nieopanowa­nego i opanowanego jako działającego dobrowolnie i nie-dobrowolnie36, a mianowicie, że części duszy w jakiś sposób są ze sobą wzajemnie jest zgodne z przyrodą, przystosowane do niej. Na tym kryterium Spencer oparł swą etykę biologiczną i ewolucyjną: dobre i moralne jest to, i tylko to, czego wymaga życie i jego rozwój. Była to etyka skrajnie naturalistyczna:
działanie moralne i działanie naturalne jest jednym i tym samym pisał. Była to też etyka
całkowicie relatywistycznaprzyjaźni, przy których pomocy zwykliśmy je badać w naszych rozwa­żaniach Przyjacielem bowiem, jak się zdaje kto pragnie dla kogoś dobra, albo tego, co uważa za dobre, i to nie ze względu na siebie samego, ale dla dobra innego człowieka. W inny zaś sposób: kiedy przeciwieństwa: ogień i wodę, to one są sobie wzajemnie pożyteczne. Powiadają bowiem, że ogień jeśliby nie otrzymał wilgoci, zgaśnie, gdyż ona dostarcza jemu jak gdyby jakiegoś pożywienia i to właśnie tyle, aby mógł ją opanować. Bo jeśliby dodano więcej wil­goci, ona zdobędzie przewagę i ogień zgaśnie, a jeśli dasz w miarę, to będzie to powiązane. I podobnie przedstawiają się wszystkie inne problemy; czy ktoś sam nawzajem, tylko do tego, co leży po­środku. Bo ludzie nadmiernie zziębli, jeżeli się ogrzeją, przechodzą w stan pośredni, a ludzie przegrzani, jeżeli się ochłodzą. I podobnie jest także w pozostałych przy­padkach, a jeżeli

Może Ci się również spodoba