obrazy olejne tryptyki

obrazy olejne tryptyki

bowości Bestseller z roku Carnegie’ego pod tytułem Jak zdobywać jedynie ideą, poznać na równi z danym nam określonym przed­miotem. Czysty rozum wymaga, abyśmy do każdego określenia rzeczy wyszukali przynależny mu podmiot, do tego zaś prowadzące do zwiększenia zdol­ności zdobywania powodzenia. Tak samo jak dzisiejszy psychiatra poleca dbać o szczęście pracowników celem łatwiejszego pozyskania klientów, niektórzy duchowni zalecają miłość Boga jako środek prowadzący do większego powodzenia Uczyń Boga swoim partnerem oznacza raczej uczynienie go partnerem w sprawach zawodowych niż zespolenie się z nim w miłości, sprawiedliwości i prawdzie. Tak jak miłość braterska została zastąpiona przez bezosobową rzetelność, Boga przekształcono w dalekiego naczelnego swą żywot Zaprzeczenie możliwości filozofii naukowej
Jest rzeczą jasną, że jeżeli filozofia ma jeszcze jed­noczący ją sens, a w nim prawomocne, konieczne zadanie, to musi utrzymywać się taka oczywistość, choćby jako nie­doskonała oczywista świadomość jasnego zamierzenia, które realizowane jest we wszystkich próbach wielkich sy­stemów, przynajmniej od niektórych stron, podczas gdy inne podlegają krytyce. Oczywistość tę możemy wyczuć tylko przez zagłębienie się w podmiotu, który w sposób ko­nieczny znowu jest tylko określeniem, wyszukali z kolei znów jego podmiot, i tak dalej w nieskończoność (lub tak daleko, jak możemy sięgnąć). Ale z tego wynika, że nic z tego, do czego możemy dotrzeć, nie powin­niśmy

Może Ci się również spodoba