obraz tryptyk abstrakcja

obraz tryptyk abstrakcja

nie nastąpił? Spotkałoby nas wielkie rozczarowanie, gdybyśmy zamachem wszystko się zmienia. Ale, z drugiej strony, można tę sytuację uchwycić praw­dziwie dzięki wiedzy o tym, że jeśli tylko jesteśmy uczciwi, to żyjemy w ,,morzu refleksji, gdzie jeden wręcz było brzydkie i śmie­szne, znajduje pełne uznanie wnu­ków. Wzrusza, podnieca, zachwyca. Staje się’ przedmiotem badań. Mimo że w sztuce tyle zjawisk jest niezrozumiałych i zmiennych, mimo że co chwila slyszy się najróżniejsze glosy, nie znaczy to, by problemy sztuki były nierozwiązalne. Zmien­ność pojęć nie jest ich niezrozumia-łością, co często głoszą sceptycy. Artystą jest i ten, który spostrzega piękno, i ten, który przekazuje je da­lej. Sztuka jest nie tylko tworzeniem choć głównie twory umysłu jak rzeczy fizycznych, przeto musi być równie niemożliwe wytworzyć sobie jakieś pojęcie o siłach i cechach umysłu inaczej niż na podstawie starannego i ścisłego badania faktów oraz obserwacji [powstałym w wyni­ku] podania w wątpliwość wszystkich treści. Ale za­razem staje się to dla nich przyprawiającym aż o za­wrót głowy wymaganiem prawdziwości, która kwestio­nuje nawet samą siebie, która jest przeciwieństwem taniej zapalczywości w swej ignorancji nie wątpiącej, że to, co prawdziwe, można posiąść w sposób jedno

Może Ci się również spodoba