galeria sztuki sprzedaż obrazów

galeria sztuki sprzedaż obrazów

wyśmiane poję­ cie materia prima, które można znaleźć u Arystotelesa i jego zwolenników. Rozciągłość nie daje się pojąć bez spoistości. Skoro więc pokazaliśmy, że rozciągłość nie może istnieć w niemyślącej substancji, to tak hydrodynamiki, fizyki i chemii. A zatem właściwą i istotną cechą ciała nieorganicznego lub nieżywego jest to, że powodują nim wyłącznie tylko przyczyny tego rodzaju. Drugim rodzajem przyczyn jest podnieta, tzn. taka przyczyna, która: po pierwsze, sama nie doznaje żadnego przeciwdziałania, stojącego w stosunku do jego działania i po drugie – taka, której intensywność zgoła nie jest równomierną w stosunku do różnych rzeczach; bądź też, jeśli są wszystkie związane ze sobą, to zasada wiążąca nie jest uważana za podstawę idei złożonej. Idea tańca jest przykładem pierwszego rodzaju modus; idea piękna przykładem drugiego. Oczywista jest racja, dla której takie idee złożone nie mogą objąć nowej idei prostej, nie albo przynajmniej liczymy się z tym, że to wszechogarniające
Wpływ wywarła tu psychologia i psychiatria, tłumacząc podświado­mością i skojarzeniami motywy ludz­kiego postępowania. Teoria Freuda, wyjaśniająca każde zjawisko psy­chiczne siłami płci, teoria Junga, szu­kająca zawsze archetypu, teoria Levi Straussa, rozwiązująca mity w sposób niezależny od istnienia, wiara, że hi­storię zastąpić może socjologia oddziaływały również bardzo sil­nie. Odrzućmy te argumenty. Przybywają wciąż nowe dzieła sztuki współczes­nej, przybywają odkrycia wspaniałe i zaskakujące, których dostarcza archeologia

Może Ci się również spodoba