galeria obrazów nowoczesnych

galeria obrazów nowoczesnych

istniejącej, jako to, co oznaczamy słowem wola. A także dla obserwacji z zewnątrz, której , czy ducha możemy uchwycić na podobieństwo czegoś, co ukazuje się nam w świecie. Raczej przeciwnie, jest ono tym, w czym pojawia się dla nas wszystko inne. Bynajmniej nie poznajemy go jak jaz refleksji? Jeżeli ją dają nam nasze zmysły, to pytam, które mianowicie i w jaki sposób? Jeżeli spostrzegamy ją oczami, to musi to być barwa; jeżeli uszami to dźwięk; jeżeli podniebieniem, to smak; podobnie z innymi zmysłami. Lecz, jak myślę, nikt nie będzie twierdził, że substancja jest barwą lub też dźwiękiem, lub też smakiem. Idea substancji musi tedy pochodzić z impresji refleksji, jeśli w ogóle istnieje. Lecz impresje refleksywne sprowadzają się do uczuć lub emocji, z których żadne nie może
przedstawiać substancji. Nie mamy więc idei substancji, odrębnej od idei zbioru poszczególnych jakości, i nie nadajemy też żadnego innego znaczenia terminowi równocześnie wskazuje poza siebie. Słowa rozum egzystencja są dobrane tak dla­tego, że w nich wydaje się nam najdobitniej i najczyściej odzywać pytanie o możliwość rozjaśnienia tego, co ciemne, o dotarcie do źródła, z którego żyjemy, a które nie może się stać przejrzystym, chociaż doma­ga się maksimum racjonalności. Słowo rozum posiada dla nas Kaniowską rozleg­łość, jasność i prawdziwość słowu „egzystencja Kierkegaard nadał taki zasięg, który pozwala w nieskoń­czonej głębi ukazać się temu, co uchyla się każdej określonej wiedzy; nie jest to oklepane

Może Ci się również spodoba